کارشناسان

آقای احسان توکلی - 08636241549

شرح وظایف:

 -  رسیدگی به امور انجمن های علمی دانشجیی که شامل دوازده انجمن علمی با نام های مکانیک،نقشه برداری،عمران ، صنایع، فیزیک،برق، ریاضی، شیمی ،معارف ، نجوم، نانو فناوری، رباتیک می باشند

- رسیدگی به برنامه های پیشنهادی انجمن ها و پیگیری در محقق شدن  و اجرایی شدن برنامه ها و فعالیت های آنان

برنامه ها شامل :

1ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

2ـ برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

3ـ برنامه‌ریزی و اجرای بازدید‌های علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری

4ـ اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن

5ـ حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

6 - رسیدگی به درخواستهای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و پیگیری در محقق واجرایی شدن برنامه ها و فعالیت های آنان