کارگاه مهارتهای زندگی

کارگاه مهارتهای زندگی با محوریت پیشگیری از اعتیاد و مقابله با فشار همسالان، ازدواج، مهارتهای نه گفتن و ... هر هفته روزهای سه شنبه ساعت 19:30 تا 21 در خوابگاه فرهنگ ویژه دانشجویان پسر تحت نظارت کارشناس و مشاور جناب آقای دکتر عبداللهی برگزار می گردد. این دوره به همت اداره فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تفرش برگزار می گردد.