مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی و مکانیک اردیبهشت 95

برگزاری مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی و مکانیک در صنعت نفت به کمک رایانه در دانشگاه تفرش

مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی و مکانیک در صنعت نفت به کمک رایانه روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت در دانشگاه تفرش برگزار شد.

در این مسابقه که به همت انجمن علمی مهندسی شیمی و همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیر پژوهشی دانشگاه تفرش برگزار شد، دانشجویان در فضایی علمی - رقابتی در قالب تیم‌های دو‌نفره و انفرادی که همگی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته های مهندسی شیمی و مکانیک بودند با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان پس از سه ساعت رقابت، دانشجویان "ایمان جابری و مهدی محمدیان مطلق" مقام اول را به خود اختصاص داد و" محمد موسی حسینی و سجاد اسدی  "مقام دوم و"وصال لقایی فرد و حسین خاکدان"مقام سوم را کسب کردند.

 گفتنی است مسابقه" حل مسائل مهندسی شیمی و مکانیک در صنعت نفت به کمک رایانه" باهدف تربیت مهندسانی بادید و نگرش عمیق‌تر به مسائل روز مهندسی، جلب‌توجه دانشجویان به اهمیت آشنایی با مباحث نرم افزاری و کاربرد آن‌ها در مسائل پیشروی مهندسین و برگزاری مسابقه‌ای که ایده‌های به کار گرفته‌شده از سوی تیم‌های شرکت‌کننده قابلیت پاسخ به نیازهای صنعت کشور را داشته باشد تا با پرورش نیروهای خلاق به بهبود رابطه صنعت و دانشگاه کمک شود، برگزار شد.