علامه سیدمحمدحسین طباطبایی


علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره)


#هفته_قرآن_و_عترت_دانشگاهها
#ستاد_گرامیداشت_هفته_قرآنی
#دانشگاه_تفرش