تریبون آزاد دانشجویی با موضوع

تریبون آزاد با موضوع "چرا مرگ بر آمریکا؟"رابطه با آمریکا؛ فرصت یا تهدید؟!» روز دوشنبه دهم آبانماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش در صحن دانشکده علوم برگزارشد.

لازم به ذکر است در این تریبون  که با استقبال دانشجویان مواجه شد ، دانشجویان با آراء و اندیشه های مختلف به بیان نظرات خود در مورد موضوع مطرح شده در تریبون پرداختند.