مسابقه کتابخوانی آبان 94

این مسابقه با محوریت کتاب به رنگ صبح برگزار شد از تاریخ 9/08/94 الی 19/08/94 کتاب با مبلغ 2000تومان به صورت امانت در اختیار دانشجویان قرار گرفته و پس از پایان دوهفته در تاریخ 19/08/94 کتاب از دانشجو یان پس گرفته شده و مبلغ ودیعه به ایشان عودت داده شده و در کلاس 603 آزمون کتبی از شرکت کنندگان صورت گرفت که به سه نفر برتر این مسابقه جوایزی اهداء خواهد گردید