ریاضی

دبیر انجمن ریاضی: سهیل رمضانی         شماره تماس: 09376593329

اعضای شورای انجمن:

- امید مفید

- سمانه حسن زاده

- الهام دریایی

- سمیه رباط میلی