دوره HSE اردیبهشت 95

انجمن علمی عمران – عمران با همکاری شرکت DAS انگلستان اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی HSE-MS به مدت 2 روز در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه سال 1395 نمود.

این کلاس آموزشی در دانشکده علوم با حضور استادان گرامی جناب آقای مهندس صفری و سرکار خانم مهندس غضنفری و مهندس ناظر جناب آقای امانی برگزار گردید.

کلاس مذکور از ساعت 8 صبح با پذیرایی و صبحانه آغاز شد و تا 5 بعد از ظهر ادامه داشت. همچنین در دو نوبت میان وعده و یک وعده ناهار از دانشجویان پذیرایی گردید.

در انتهای روز دوم آزمونی جهت ارائه مدرک توسط اساتید و مهندس ناظر برگزار گردیده و در ساعت 5 روز جمعه این دوره ی آموزشی خاتمه یافت.