فعالیتها

کانون موسیقی در مراسم جشن معارفه دانشجویان جدید الورود در مهرماه 92 اجرای برنامه نمود. اجرای موسیقی به سرپرستی آقای حسام صلاحی نژاد دبیر کانون بود و اعضای دیگر کانون نیز عبارتند از: امیرحسین حیدری ( خواننده )، نوازندگان گیتار: شهاب ماکویی و حسام صلاحی نژاد.

آهنگهایی همچون: بانوی خیال ( مازیار فلاحی )، لحظه ها ( مازیار فلاحی )، جان مریم ( محمد نوری ) و پیله سکوت ( امیرحسین حیدری ) در این مراسم اجرا گردید.