سمینار مهندسی شغل و ...18 آبان 94

سمینار مهندسی شغل در نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش

 بنا بر جلسه مورخ 10/8/1394 که با حضور اعضای انجمن مهندسی شیمی و استاد آقابابایی برگزار گردید، تصویب شد سمیناری با محوریت"مهندسی شغل در نفت،گاز، پتروشیمی پالایش و پخش"برای تمامی دانشجویان مهندسی شیمی مکانیک،با حضور استاد قندچی برگزار شود.

سمینار در روزدوشنبه مورخ 18 آبان 94 درسالن اجتماعات حاج نصیر ازساعت 12:30 الی 16 با حضور پررنگ دانشجویان برگزار گردید ونیز پذیرایی ازاساتید و مهمان ها با مسؤلیت دبیر انجمن به خوبی صورت گرفت.