بازدید از آبسال - آذر 95

گزارش بازدید از کارخانه آبسال

کارخانه آبسال از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی با بیش از 53 سال سابقه کارآمد است،که در شهر ساوه، شهرک صنعتی کاوه قرار دارد.

از تولیدات این کارخانه میتوان به کولر، اجاق گاز، بخاری، ماشین لباس شویی و... اشاره کرد.

دانشجویان رشته مهندسی صنایع که واحدهای درسی "ارزیابی کار و زمان" و "طرح ریزی واحدهای صنعتی" را اخذ کرده بودند با همراهی دکتر اشجری، از اساتید هیئت علمی و استاد احمدی راهی بازدید از کارخانه آبسال در روز چهارشنبه مورخ 24/9/95 شدند.

در این بازدید که با همراهی مهندس حسینیان از کارکنان کارخانه و دانشجویان و اساتید ازمراحل مختلف خط تولید کارخانه صورت پذیرفت، مهندس حسینیان آنچه دانشجویان باید بدانند را به طور کامل و دقیق برای آنان شرح دادند.

این بازدید به همت اعضای شورای مرکزی انجمن علمی صنایع برگزار گردید.