سمینار تخصصی 3 آذر 94

گزارش سمینار تخصصی مهندسی صنایع:

این سمینار به منظور آشنایی حداکثری دانشجویان مهندسی صنایع و همچنین رو نمایی از نرم افزار اندروید مهندسی صنایع در روز سه شنبه مورخ 3/9/94با حضور اساتید مربوطه و شرکت حدود90نفر از دانشجویان، ساعت 15در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی توسط انجمن علمی صنایع برگزار گردید.

برنامه های اجرا شده در این سمینار به شرح زیر است:

سمینار با قرائت چند آیه از کلام الله مجید آغاز شد و پس از پخش سرود ملی و صحبت های مجری، از دکتر اشجری به عنوان مدیر گروه دانشکده، برای ارائه سخنرانی دعوت به عمل آمد و در ادامه از اساتیدی چون دکتر گلمکانی و دکتر میرزایی به عنوان استاد مشاور انجمن برای سخنرانی دعوت به عمل آمد.پس از پخش کلیپ ،رونمایی از نرم افزار اندروید مهندسی صنایع توسط سید امیرعباس مستقیم، دبیر انجمن علمی صنایع ،صورت گرفت.