شب یلدا

                                                                                          شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

                                                                                          وان یکاد بخوانید و در فراز کنید

در واپسین روزهای پاییز، همچون پیشینیانمان، بلندترین شب سال را در کنار یکدیگر جمع شدیم و سرمای اولین شب زمستان را با گرمای حضورمان سپری کردیم، شعر خواندیم، حافظ را به شاخه نباتش قسم دادیم و از رسم و رسوم گذشتگان و امروزیان داستان خواندیم تا یلدا را به سلامت از گذرگاه پاییز به سرزمین سرد زمستان همراهی کنیم