سمینار کیهان شناسی آبان 94

     سمینار رأس ساعت17 مورخ 12/8/94 در کلاس 2-154 دانشکده علوم پایه (برق) باحضور دکتر قلعه استاد مشاور انجمن نجوم و فیزیک و خانم دکتر زهرا رضایی یکی از اساتید گروه فیزیک و جمعی از دانشجویان علاقه مند که تعداد آنها به 30 نفر می رسید، آغاز شد .

در بازه زمانی یک ساعته، سرکار خانم درخشانیان درباره موضوعاتی همچون تاریخچه کیهان شناسی و تشکیل مه بانک و... توضیحاتی را ارائه فرمودند و در پایان از دانشجویان حاضر در جلسه پذیرایی بعمل آمد.

لازم به ذکر است که خانم درخشانیان در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته فیزیک مقطع کارشناسی ارشد و تدریس در آزمایشگاه  فیزیک می باشد.