سمینار مهندسی شغل و ... آبان 94

همایش مهندسی شغل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی پالایش و پخش روز دوشنبه به همت انجمن علمی مهندسی شیمی با حضور مسئولین و دانشجویان در سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر دانشگاه تفرش برگزار شد.

 دکتر سهیل واشقانی مدیر پژوهشی دانشگاه تفرش در این همایش ضمن بیان اهمیت پژوهش و بررسی بحث آکادمیک آن خواستار تقویت پایه های علمی دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز علمی شدند.

تعریف کار و موقعیت های شغلی در صنعت نفت ،بررسی تخصص های لازم برای افراد در عرصه های شغلی ،  نحوه رزومه نویسی و موفقیت در مصاحبه های شغلی توسط دکتر علیرضا قندچی از مهمترین برنامه های جانبی این همایش بود.