پخش مستند علمی - آبان 94

مستند ساخت  استادیوم المپیک چین  در روز دوشنبه 4/8/94 در ساعت 13:30با خوش آمد گویی و توضیحات مجری در رابطه با مستند ونیز سخنرانی  درباره انجمن علمی عمران و فعالیت های انجمن برای دانشجویان جدیدالورود رشته عمران شروع شد.

پخش مستند به مدت 45 دقیقه به طول انجامید و بعد از اتمام مستند با پذیرایی از مهمانان مراسم به پایان رسید.