رصد آسمان تفرش اردیبهشت 95

در یکشنبه شب مورخ 19/2/1395رصد آسمان تفرش با راهنمایی دکتر امیر قلعه وبا حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه  به همت انجمن علمی فیزیک و نجوم در پشت بام دانشکده علوم برگزار گردید که در این بازدید دانشجویان با استفاده از تلسکوپ قمرهای سیاره ی مشتری را رویت کردند همچنین فاصله ی ستارگان تا زمین را با استفاده از انگشت که یکی از قدیمی ترین روش های بررسی این فاصله است را تخمین زدند.

در پایان نیز دانشجویان با کافی میکس و کیک پذیرایی شدند.