مسابقه موشک کاغذی اردیبهشت 95

مسابقه موشک کاغذی با موضوع ترویج فرهنگ بازیافت و به نفع موسسه خیریه محک، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در سالن ورزشی شهید شهریاری دانشگاه تفرش برگزار شد.

در این مسابقات ۷۰ دانشجو در قالب ۵۶ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که درنهایت محمد موسی حسینی و مسعود گودرزی با ثبت رکورد ۲۵/۲متر پرتاب مقام نخست را به خود اختصاص دادند و حمید کشاورز با پرتاب ۲۴/۱ و علیرضا رضایی با رکود ۲۳/۹۵به ترتیب دوم و سوم شدند.

مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی مهندس نفیسه آقابابایی در حاشیه برگزاری این مسابقه به خبرنگار روابط عمومی گفت: این مسابقات با هدف ایجاد زمینه برای افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی دانشجویان از دانش هوافضا، شناسایی دانشجویان مستعد و ترغیب دانشجویان جهت انجام فعالیت‌هایی در خصوص علم هوافضا، مطالعه تأثیر نیروهای وارده بر موشک از قبیل اصطکاک و نیروی وزن بر پرواز، بررسی تأثیر طراحی بر پرواز موشک به همت انجمن علمی مهندسی شیمی و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیریت پژوهشی دانشگاه تفرش برگزار گردید.

 

\"\"

 

\"\"