بازدید علمی از نیروگاه حرارتی شازند آذر 95

به همت دانشکده­ و همکاری انجمن علمی مهندسی برق از نیروگاه حرارتی شازند در قالب درس تولید و نیروگاه در تاریخ 20/9/95 بازدید به عمل آمد.

جناب آقای مهندس مرتضی قربانی، استاد محترم درس مربوطه ضمن رضایت از کیفیت بسیار بالای بازدید انجام شده، از همکاری جناب آقای دکتر پیشوایی، مدیر محترم دانشکده­ی برق، کارشناسان محترم گروه سرکار خانم کلانتری و سرکار خانم شاهمیری، جناب آقای پرنیان­پور، مدیر روابط عمومی، اداره خدمات عمومی، جناب آقای نعمتی و حراست دانشگاه تشکر کردند.

ایشان همچنین از پیگیری­ و سماجت به عمل آمده از سوی محمد نجفی و پوریا سلیمانی­فر، دبیر انجمن علمی مهندسی برق، جهت همکاری صمیمانه و داوطلبانه­شان کمال تشکر و قدرانی را دارند.