کارگاه PFD آبان 94

کارگاه آموزشی  PFDو P&ID انجمن علمی مهندسی شیمی

با توجه به اصرار مکرر دانشجویان مهندسی شیمی مبنی بر برگزاری گارگاه آموزش PFD وP&ID وبررسی مخاطرات فرایندی در جلسه که با حضوراعضا انجمن دردفتراستاد آقابابایی برگزار شد،بنا براین شد که این دوره آموزشی در طی چهارهفته و درتاریخ های 14،21،28 آبان و5 آذرازطرف مجتمع فنی آلی نوین پارسیان برگزار شود.

در مدت یک هفته، دانشجویان متقاضی،در دفتر انجمن اقدام به ثبت نام کردند که استقبال چشم گیری را نیزبه همراه  داشت.در روز پنج شنبه 14 آبان ماه، اولین جلسه این کارگاه به  خوبی و با حضور ثبت نام کنندگان برگزار گردید؛به این صورت که ساعت تخصیص یافته برای کلاس ها از9 الی 17 بود.