ورکشاپ دومینو - اردیبهشت 95

کارگاه آموزشی اولین دوره مسابقات دومینو در تاریخ 11/2/95 در سالن اجتماعات حاج نصیر دانشگاه برگزار گردید.

این کارگاه به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همکاری اداره فعالیتهای علمی و فرهنگی و اجتماعی و با حضور تیمهای ثبت نامی در این دوره از مسابقات برگزارشد .

کارگاه رأس ساعت 9 صبح با حضور جناب آقای حیدری (مدرس) و مورد تأیید شرکت سازه چینش و ریزش (ایران دومینو) شروع شد و ایشان توضیحاتی در مورد قوانین و مقررات و آیین نامه مربوط به مسابقات ارائه داده و کارگاه رأس ساعت 13 با پرسش و پاسخ ازسوی اعضای تیمهای شرکت کننده به پایان رسید.

لازم به ذکر است مسابقه دومینو باحضور تیمهایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش و دانشگاه تفرش در تاریخ 22/2/95 برگزار خواهد شد.