نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی اردیبهشت 95

به مناسبت هفته خوابگاهها و روز ملی جوان نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی تعدادی از دانشجویان دانشگاه تفرش در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفت.

 

 

 

در روز یکشنبه، مورخ 26/2/1395 به همت تعدادی از فعالین فرهنگی و دانشجویان هنرمند دانشگاه تفرش، نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه نقاشی در زمینه های رنگ روغن و طراحی سیاه قلم افتتاح و در معرض دید دانشگاهیان قرار گرفت که با استقبال خوب و گسترده‌ای مواجه شد. این نمایشگاه در ابتدا قرار بود تا تاریخ 29/2/95 به مدت 4 روز برقرار باشد که به علت تقاضای دانشجویان و رضایت بازدید کنندگان از نمایشگاه، ریاست محترم دانشگاه علی‌رغم برنامه های عمرانی و تاسیساتی در ساختمان مربوطه با تمدید این نمایشگاه موافقت نموده و این نمایشگاه تا تاریخ 5/3/95 تمدید گردید تا اساتید و دانشجویان بیشتری بتوانند از این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

در نخستین روز این نمایشگاه سرکار خانم عسکری، مدیریت  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به همراه کارشناسان فرهنگی از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند. در سومین روز این نمایشگاه جناب آقای دکتر سحاب به همراه تعدادی از مسئولین حوزه ریاست از این نمایشگاه بازدید داشتند و با چند نفر از هنرمندان در مورد آثار گفتگو نمودند.همچنین دکتر حبیبی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و دکتر قطبی از اساتید هیئت علمی از نمایشگاه بازدید نمودند.در اختتامیه‌ی این نمایشگاه نیز جناب آقای دکتر مشکین‌کلک معاونت پژوهشی دانشگاه از این آثار بازدید به عمل آوردند. در این نمایشگاه از میان 60 نقاشی نزدیک به 50 اثر هنری از تعداد 9 هنرمند دانشجو پس از تایید مجموعه فرهنگی در معرض دید قرار گرفت. همچنین در این نمایشگاه تعداد 18 نفر از دانشجویان در طول برگزاری نمایشگاه از نظر اجرای و آماده‌سازی فضا همکاری نمودند.