اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی 3 اسفند 94

کانون عفاف وحجاب درتاریخ3/12/94 یک مسابقه کتابخوانی دردانشگاه برگزارنمود.نام کتاب مسابقه  کتاب مردم میپرسند نوشته ی محمدرضا فقیه ایمانی با موضوع  پرسش وپاسخ پیرامون زندگی حضرت زهرا(س)بود.

دانشجویان به مدت یک هفته فرصت مطالعه کتاب وپاسخ دادن به سوالات انتهایی کتاب راداشتند.تعداد96 نفرازدانشجویان دراین مسابقه شرکت کردند. همچنین لازم به ذکر است که این مسابقه ویژه خواهران برگزارشد.به پنج نفرازبرندگان مسابقه درروز جشن ولادت حضرت زهرا(س) کارت هدیه 300000 ریالی اهداشد.