ارتباط با معاونت

راههای ارتباطی

دکتر علی پارسیان | معاون دانشجویی و فرهنگی|   تلفن تماس: 08626241522

آدرس پست الکترونیکی: farhangitaut92@gmail.com


... حرکتی را آغاز کردیم که فرجام خیر آن جز با هم‎دلی و مشارکت شما عزیزان دانشگاهی میسر نیست. خداوند را شاکرم که توفیق شروع خدمت را نصیبمان کرد. اینک چشم به هم‎راهی شما استادان فرهیخته، کارکنان ارجمند و دانشجویان گرانقدر دوخته‎ایم و مشتاقانه در انتظار رهنمودها، پیشنهادها و انتقادات ارزشمندتان هستیم.