|
|
|
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶   
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
 1   مهندس اعظم   عسکری   مدیر فرهنگی و اجتماعی   08636241540   farhangitaut92@gmail.com 
 2   دکتر محمد   حبیبی   معاون فرهنگی   08636241522   farhangitaut92@gmail.com 
 3   مرضیه   رضایی   مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و دانشجویی   08626241540    
 4   مجید   شاه حسینی   اداره فعالیت های فرهنگی و اجتماعی   08626241556    
 5   کریم   زرجینی   اداره مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی   08626241520    
 6   ابوالفضل   معصومی   کارشناس تشکلهای دانشجویی   08636241522    
 7   علی اکبر   رضایی   سمعی بصری   08636241543    
 8   قائم   بیاتی   عامل مالی معاونت   08636241540    
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.