شرح وظایف

 دور نما

 دفتر اموربانوان به عنوان یک بازوی قوی دانشگاه در تامین و ارتقاء علمی و سلامت زنان شاغل و دانشجویان میخواهد بستری را فراهم کند تا بانوان دانشگاه در زمینه های آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی ، اخلاقی و معنوی با شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته به گونه ای فعالیت نماید تا بتواند درهمه ابعاد به استانداردهای جهانی سلامت نزدیکتر شده واز نظر تامین نیازهای اساسی زنان سرآمد کشور بوده و زمینه لازم را برای هم اندیشی و ارتباطات کامل و آسان زنان سایر دستگاه ها وجامعه فراهم نموده و به عنوان قطب علمی بانوان کشور زمینه توسعه توانمندی های زنان منطقه در امور علمی ،معنوی،اخلاقی و اجتماعی را فراهم نماید.

 


اهداف و فعالیت ها

1.  ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی

2.گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان های مختلف

3. همکاری نزدیک با دفتر مدیر کل امور بانوان وخانواده شهرستان

4. پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی موثر به تقاضای زنان شاغل سازمان متبوع

5. تدوین سیاست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان و پیگیری  و هماهنگی اجرای آنها

6. ارائه خدمات سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی به شاغلین و دانشجویان

7. توسعه سلامت خانواده وزنان و گسترش ارائه خدمات سلامت به بانوان

8.ا یجاد بستر لازم برای راه اندازی کلینیک های مشاوره بعد ازازدواج زوجین جوان

9. اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی برای دانشجویان و شاغلین با رویکرد دینی و با تاکید بر ارتقاء مهارت های معنوی

10.  توجه خاص به پذیره های دینی در راستای تحکیم جایگاه خانواده

11.استفاده از توان علمی و مدیریتی بانوان در برنامه ریزی و اجرا وهمکاری بانوان سایر سازمانها 

12. ارتقاء و ترويج شعائر اسلامي در جامعه در راستاي توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

\"\"