گردهمایی ریاضی 25 آبان 94

گزارش گردهمایی ریاضی 25/8/94

دربرنامه این هفته گردهمایی ریاضی که در روز دوشنبه25/8/94 ساعت 17 درکلاس 2-205 برگزار شد،دکتر اسماعیل نظری میهمان این برنامه بودند.

درابتدا دبیرانجمن از برنامه های انجمن برای دانشجویان توضیحاتی دادند و از دکتر نظری نیز تشکرکردند.

درادامه دکتر نظری به جایگاه تشریف آوردند و با دانشجویان از دوران خاطره انگیز دوران دانشجویی خود در کانادا گفتند و توضیحاتی را درباره رشته تحصیلی خود دادند.

سپس دانشجویان سوالات و انتقاداتی را به دکتر کردند و دکتر نظری نیز به سوالات آن ها پاسخ دادند.

درآخر نیز از دوستان پذیرایی به عمل آمد.