عصرانه ریاضی 94/2/7

 

  دربرنامه این هفته عصرانه ریاضی که در روز دوشنبه 7/2/94 ساعت 18 درکلاس 2-205 برگزار شد ، دکتر ساده میهمان برنامه عصرانه ریاضی بودند.

درابتدا دبیرانجمن از برنامه های انجمن برای دانشجویان توضیحاتی دادند و از دکتر ساده نیز تشکرکردند.

درادامه دکتر ساده به جایگاه تشریف آوردند و با دانشجویان از دوران خاطره انگیز دوران دانشجویی خود در انگلیس گفتند و توضیحاتی را درباره رشته تحصیلی خود دادند.

سپس دانشجویان سوالات و انتقاداتی را از دکتر داشتند و دکتر ساده نیز به سوالات آن ها پاسخ دادند.

درآخر نیز از دوستان پذیرایی به عمل آمد.