|
|
|
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶   

قرآن اصل ایمان است و اساس معرفت

قرآن برهان نبوت است و معنی رسالت

قرآن منشور هدایت است و قانون حکمت

قرآن نامه تذکرت است و صحیفه رحمت

قرآن شاهد حق است و مایه حقیقت

هر که قرآن او را انیس است خداوند او را جلیس است .با امید به اینکه انیس با قرآن بمانید و به روزگار بپایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.